1 year ago

làm bằng cấp 3 uy tín tại hà nội

làm gì với bằng cấp 3 thưa, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời ban bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh. Dự kiến bỏ điểm sàn xét tuyển đại học (ĐH) nhằm trao quyền tự chủ hoàn to read more...1 year ago

mất bằng tốt nghiệp cấp 3 phải làm sao

lam bang cap 3 tay ninh quan điểm căn bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề cốt lõi và vấn đề mới của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thanh Khê Tây trong phong trào toàn dân BVAN read more...